تخفیف کارمزد معاملات

طرح تخفیف کارمزد شرکت کارگزاری آریا بورس

در راستای مشتری مداری و بهبود کیفیت خدمات که از مهمترین اهداف و ارزش‌های کارگزاری آریا بورس می‌باشد، طرح تخفیف کارمزد معاملات، از ابتدای مهر ماه 1395 اجرایی می‌گردد. مشتریان حقیقی می توانند با افزایش ارزش معاملات خود و رسیدن به حد نصاب های ارائه شده مطابق جدول زیر از تخفیف کارمزد در پایان هر ماه بهره‌مند گردند.


طرح

مجموع ارزش معاملات ماهیانه سهام

نرخ تخفیف کارمزد

1

50 تا 150 میلیون تومان

% 9

2

150 تا 300 میلیون تومان

% 12

3

300 تا 500 میلیون تومان

% 15

4

500 میلیون تا 1 میلیارد تومان

% 18

5

1 تا 2 میلیارد تومان

% 21

6

بیشتر از 2 میلیارد تومان

% 25

 


Top